Thursday, 17 September 2015

ISI KANDUNGAN

Bab 1: Sejarah penempatan Kota A'Famosa
1.1 Latar belakang Kota A'Famosa
1.2 Peristiwa yang berlaku di Kota A'Famosa

Bab 2: Kerajaan Portugis di Negeri Melaka
2.1 Sejarah penjajahan kerajaan Portugis di  Melaka
2.2 Tragedi dalam mempertahankan kemerdekaan Negara

Bab 3: Keruntuhan Kota A'Famosa

Bab 4: Keunikan dan Ciri-ciri Kota A'Famosa

Bab 5: Kesan dan usaha yang dapat di ambil bagi meningkatkan semangat patriotisme dalam diri

Bab 6: Kesimpulan

Bab 7: Rujukan


PENDAHULUAN

Melaka, sebuah negeri yang kaya dengan kesan-kesan sejarah tanah air yang penting, malah negeri ini juga pernah menjadi pusat sebuah empayar yang luas pada abad ke-15. Salah sebuah kesan sejarah yang terkenal ialah Kota A Famosa yang kini hanya tinggal pintu kotanya sahaja, iaitu di kaki Bukit St. Paul yang lebih dikenali sebagai Porta de Santiago. Menurut Mohd Yusuff Hashim (2005) “kewujudan Melaka sebagai suatu entiti politik dan kerajaan memberi pengertian sejarah yang cukup besar dan bermakna dalam persejarahan Malaysia. Malah ada sarjana di pelbagai peringkat institusi pendidikan negara yang kerap menyarankan bahawa persejarahan negara harus bermula dengan tradisi Melaka” (m.s 3)Pada tahun 1509, Portugis telah menghantar orangnya, iaitu Diago De Square ke Melaka sebagai pedagang. Disamping berdagang, beliau mengawasi setiap perkembangan yang berlaku di Melaka. Kerana kesilapannya, Diago De Square dan orang-orangnya, telah ditawan dan dipenjarakan oleh Sultan Melaka. “Pada 25 November 1510, .AlFonso De Albuquerque telah menawan Goa di India dan dari sinilah beliau telah merancang untuk menyerang Negara Islam di sebelah timur, iaitu Melaka” (IesNordin Hj Malan, 1997, 31). Selain daripada menguasai perdagangan yang diperdagangkan di Eropah, beliau juga menakluk serta menyebarkan agama Kristian. Pada 24 Ogos 1511, tentera-tentera Portugis di bawah pimpinan AlFonso De Albuquerque telah menumpaskan pahlawan-pahlawan Melaka di dalam satu peperangan yang sengit dalam masa satu bulan. Mulai dari detik itu, lenyaplah keagungan dan kemegahan Empayar Kesultanan Melayu Melaka yang tinggal hanyalah tercatat di dalam kenangan sejarah sahaja. Kota A Famosa bermaksud "Yang Termashur" dalam bahasa Portugis. A Famosa telah dibina oleh Portugis sebaik sahaja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Selain itu, A Famosa terletak di Bandar Hilir, Melaka bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja St. Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia. Kota A Famosa mengambil masa selama lima bulan untuk disiapkan. Pembinaan kota A Famosa ini dijalankan atas arahan Alfonso de Albuquerque, boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka masa itu. Kota A Famosa dibina bertujuan untuk dijadikan kubu pertahanan Melaka. Malahan, penjajah Portugis turut menjadikan kota A Famosa sebagai satu penempatan Kristian dengan lima gereja, tempat beribadat, biara, hospital dan sebagainya.

Melalui pemerhatian,kami dapat mengamati sesuatu yang terdapat di lokasi kajian iaitu A Famosa yang terletak di Bandar Hilir, Melaka yang dapat dikenal pasti dengan lebih lanjut. Peranan kami sekumpulan adalah sebagai pemerhati terhadap perubahan sejarah yang telah lama ditinggalkan berabad-abad lagi serta melihat tingkah laku subjek sama ada jauh mahupun dekat. Kami sekumpulan menggunakan kaedah pemerhatian yang memudahkan kami untuk mencari maklumat. Pemerhatian adalah salah satu kaedah yang perlukan pemerhatian, mencatat dan merekod sesuatu kajian yang dikaji. Kaedah pemerhatian ini banyak digunakan dalam pelbagai bidang yang menjalankan kajian. Sebelum membuat pemerhatian kami perlu membuat perancangan yang baik dan teliti. Setiap pemerhatian mestilah mempunyai tujuan, dilakukan dengan sistematik, mempunyai fokus dan perlu dicatatkan dengan baik. Catatan yang dibuat mestilah tepat, sah dan bermunasabah.


OBJEKTIF KAJIAN

A) Menerangkan sejarah penempatan di A'Famosa
B) Menghuraikan peristiwa yang berlaku di A'Famosa
C) Mengenal pasti sejarah kerruntuhan Kota A'Famosa
D) Mengenal pasti keunikkan dan ciri-ciri Kota A'Famosa
E) Membincangkan kesan yang dapat diambil bagi meningkatkan semangat patriotisme dalam diri

BAB 1.SEJARAH PENEMPATAN KOTA A FAMOSA

1.1 LATAR BELAKANG KOTA A FAMOSA


Kota A Famosa telah dibina oleh Portugis sebaik sahaja berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. A Famosa terletak di Bandar Hilir, Melaka bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja St. Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia.

A Famosa merupakan kubu yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada 1511. Sebaik sahaja mereka menawan Melaka, Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kubu sementara bagi menangkis serangan orang-orang Melayu, sementara mereka membina kubu utama yang digelar "A Famosa", atau secara rasminya Kubu Melaka (Fortaleza de Malaca). Kota A--Famosa mengambil masa selama 5 bulan untuk di bina. Akibat suhu panas terik dan kekurangan makanan, ramai buruh paksa yang mati ketika membina kota tersebut. Bahan bagi membina kota tersebut diambil dari runtuhan masjid dan bangunan lain.

Pembinaan kota A Famosa atas arahan Alfonso de Albuquerque boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka masa itu sehinggakan memaksa pihak Portugis membina kota pertahanan sebaik sahaja mereka menguasai bandar Melaka.

Kota A Famosa yang disiapkan mempunyai empat menara, atau ketelom (bastion), dengan tembok setebal 2.4 meter hingga 4.5 meter. Menara-menara tersebut dikenali sebagai Baluarte San Pedro, Baluerte de las Virgenes, Baluerte Madre de Dios, Baluerte Santo Domingo, dan Baluerte de Santiago.

Menjelang tahun 1583, Melaka telah menjadi bandar berkota yang dilindungi dengan tujuh puluh meriam di semua arah. A Famosa diperluaskan ke kawasan berhampiran dan meliputi penempatan Eropah. Kawasan itu termasuklah Jalan Kota, Jalan Gereja, Jalan Mahkamah & Jalan Istana.

Penjajah Portugis turut menjadikan ini satu penempatan Kristian dengan 5 gereja, tempat beribadat, biara, hospital dan sebagainya. Bagaimanapun, kota ini gagal menghalang Belanda pada kurun ke-17. Dengan bantuan rakyat tempatan dan Melayu Johor, serangan telah dilancarkan sebelum Belanda berjaya merampas Melaka.

1.2 PERISTIWA YANG BERLAKU DI KOTA A'FAMOSAPenaklukan oleh Belanda
Kota A Famosa dibina sebegitu kukuh sehinggakan ia membantu Portugis untuk menangkis semua bentuk serangan dari pihak luar. Untuk menakluk Melaka, pasukan Belanda mengepong kota tersebut selama lima bulan, sementara penduduk yang terperangkap di dalamnya terpaksa memakan kucing, tikus, dan dalam satu kes seorang wanita memakan bayinya yang mati.Akhirnya, pada 14 Januari 1641, pihak Belanda menyerbu melalui Pintu Santo Domingo Gate, yang mengorbankan lebih 7,000 orang akibat tembakan senjata api. Kota A Famosa yang rosak teruk dalam pertempuran telah diperbaiki sementara Porta de Santiago yang merupakan pintu utamanya digantikan dengan logo Syarikat Hindia Timur Belanda.
Selepas menawan kota tersebut, pihak Belanda membaiki dan mengubah suai, dan meletakkan jata mereka di atas pintu pagar yang masih kekal sehingga kini pada Porta de Santiago, satusatunya pintu yang terselamat, dengan ukiran "Anno 1670".


Pentadbiran oleh British


Apabila tentera Napoleon menjajah Belanda (Holland) pada tahun 1795, Putera William of Orange melarikan diri ke London, di mana dia memerintah semua penempatan Belanda untuk menerima tentera British, bagi menghalang mereka dari jatuh ke tangan Perancis.Akibatnya, pihak British berjaya menguasai semula Melaka pada tahun 1795 tanpa sebarang pertempuran. Selepas menguasai Melaka, pihak British tidak berminat menyimpannya, ataupun membiayai penempatan tentera bagi mempertahankan Melaka yang dianggap milik sementara dan perlu dipulangkan kepada pihak Belanda selepas perang. Sebaliknya meninggalkan kota sekukuh itu tanpa pertahanan yang mencukupi adalah mengundang padah kepada mereka sekiranya ia ditawan oleh pihak musuh.Tambahan lagi, mereka tidak berminat bagi memulangkan Melaka ke tangan Belanda dengan kotaA Famosa dalam keadaan utuh sebagai saingan kepada penempatan Inggeris di Pulau Pinang dan Singapura.Dengan sebab itu, Mr. Robert Farquhar iaitu Leftenan Gabenor Pulau Pinang dan juga Gabenor Melaka antara 1803 hingga 1818, telah membuat cadangan bagi memusnahkan kota A Famosa. Beliau menyatakan bahawa penyelenggaraan dan pertahanan kubu tersebut hendaklah dikecilkan dengan dua sebab utama, iaitu hasil yang diperolehi oleh Melaka tidak mampu membantu membiayai kos penempatan tentera 'sepoy' dan pengecilan itu akan dapat membantu memajukan Pulau Pinang dengan memindahkan penduduk Melaka ke Pulau Pinang.Maka pada awal 1804, beliau dengan tegas mencadangkan agar Melaka dihapuskan dari muka bumi dengan semua penduduk Melaka diarah supaya dipindahkan ke Pulau Pinang dan Kota Famosa dimusnahkan bagi mengelak ia dikuasai oleh pihak lawan. Dengan cadangan tersebut, Kerajaan Inggeris di India mengarahkan Kota A Famosa yang terletak di Bandar Hilir, Melaka dihancurkan. Kerja merobohkan Kota A Famosa bermula pada 10 Ogos 1807.Pada awalnya dia memerintahkan pesalah untuk merobohkan Kota A Famosa batu demi batu dengan menggunakan pemungkis dan besi penyungkil. Apabila tembok yang sesetengahnya mencecah 4.5 meter kelihatan terlalu kukuh untuk ditanggalkan, dia memutuskan bagi memusnahkan Kota A Famosa dengan menggunakan ubat bedil.Dia memerintah lubang digali di sekeliling kaki kota dan meletupkan Kota A Famosa, menyebabkan batu sebesar rumah berterbangan dan jatuh ke laut. Hampir kesemua kubu, temboktembok, Hospital Besar, dua tempat menyimpan beras, tempat kediaman dan enam bilik simpanan telah diletup dan diratakan.Semasa kerja-kerja pemusnahan telah pun berlaku dengan rancaknya, Sir Stamford Raffles, seorang kakitangan kerajaan yang bercuti sakit telah datang ke Melaka atas jemputan William Farquhar. Apabila mengetahui mengenai perobohan Kota A Famosa, beliau telah menulis surat kepada Kerajaan Inggeris di Pulau Pinang dan India dengan menyatakan bahawa pemusnahan Kota Famosa tidak patut dilakukan.Beliau telah memberi sebab-sebab tertentu, pertamanya jika Inggeris membiarkan Melaka, pihak lain akan mendudukinya, sudah pasti ia akan merugikan Pulau Pinang, kedua Melaka itu sendiri mempunyai nilai sejarah dan mentadbirnya tidak memerlukan perbelanjaan yang banyak, manakala yang ketiga penduduk-penduduk Melaka tidak perlu dipindahkan kerana sebelum Belanda meninggalkan Melaka, Inggeris telah pun memerintahkan penduduk Melaka supaya terus tinggal di situ. Beliau turut menyatakan bahawa Inggeris tidak perlu meninggalkan Melaka hanya kecuali dipaksa. Cadangan Raffles itu telah diterima dengan baik oleh kerajaan Inggeris tetapi ia sudah terlambat kerana hampir seluruh kota tersebut telah musnah. Pemusnahan Kota A' Famosa pada hari ini dalam tahun 1807 , telah memusnahkan hampir seluruh kota itu , dan hanya meninggalkan satu pintu kotanya yang dapat dilihat hingga hari ini , iaitu Porta de Santiago.Pihak British kekal di Melaka sehingga tahun 1818. Apabila berakhirnya peperangan Napoleon, Melaka dikembalikan ke tangan Belanda (tanpa Kota A Famosa). Melaka kekal di tangan Belanda selama tujuh tahun berikutnya, sehinggalah perjanjian London 1824, apabila mereka menukarkan Melaka dengan Bangkahulu (Bencoolen) di Sumatra.

BAB 2. KERAJAAN PORTUGIS DI NEGERI MELAKA

 2.1 SEJARAH PENJAJAHAN KERAJAAN PORTUGIS DI MELAKA

Orang Portugis adalah bangsa Eropah yang pertama datang ke Timur dan tiba ke Melaka dengan tujuan kedatangan mereka berkaitan dengan perdagangan rempah. Permintaan rempah sangat tinggi di Eropah. Rempah selalunya digunakan untuk mengawet makanan dan menambahkan kelazatannya dan mereka datang ke Timur sebab mahu mendapatkan rempah terus dari Kepulauan Melayu.

Ketika itu perdagangan rempah ini dimonopoli oleh saudagar Islam dan Portugis ingin memecahkan monopoli perdagangan rempah yang dikuasai oleh saudagar Islam sejak sekian lamanya.

Tambahan pula, orang Portugis telah lama memusuhi orang Islam sejak mereka kalah dalam Perang Salib pada kurun ke 12 dan mereka ingin meneruskan peperangan tersebut dan ingin menghancurkan kerajaan Islam di Timur serta menyebarkan ajaran Kristian.


Raja Portugal juga menggalakkan rakyatnya melakukan pengembaraan ke seluruh dunia dan menghantar rombongan untuk mencari jalan laut ke Timur.


Pada tahun 1498, Vasco da Gama telah sampai ke India dan mereka berjaya menakluki Goa dan menjadikannya sebagai pusat operasi di Timur. Ini diikuti dengan kedatangan rombongan Lopez de Sequeira ke Melaka pada tahun 1509.

Melaka masih menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang terkenal ketika angkatan laut Portugis diketuai Lopez de Sequira tiba di situ. Ianya telah diarahkan oleh Raja Manuel untuk mendapatkan pangkalan Portugis di Melaka.


Pada mulanya rombongan Portugis itu disambut baik oleh Sultan Mahmud dan dibenarkan berniaga. Tetapi keadaan ni kemudian berubah apabila saudagar Islam dari India telah menasihatkan Bendahara Tun Mutahir supaya berhati-hati dengan orang Portugis yang di anggap musuh Islam.

Bendahara telah memujuk Sultan Mahmud supaya bertindak ke atas orang Portugis. Baginda akhirnya memerintahkan semua orang Portugis ditangkap dan ditahan termasuk seorang pegawai kanan rombangan tersebut iaitu Ruy de Araujo.

Bagaimanapun, beberapa orang daripada rombangan itu telah terbunuh dan ada yang dapat melarikan diri ke Goa termasuk ketuanya Lopez de Seqeuira.

Peristiwa tersebut telah memberi sebab dan peluang kepada Portugis untuk menyerang Melaka. Walaupun Melaka aman dan makmur, beberapa pergolakan dalam istana yang telah menyebabkan kelemahan pentadbirannya.

Apabila berita penahanan rombongan Portugis di Melaka sampai ke Goa & Lisbon, Wizurai (Viceroy-wakil/gabenor untuk Raja) Portugis di Goa, Alfonso d’ Albuquerque telah menyiapkan angkatan perang untuk menyerang Melaka.

Raja Portugal menghantar sepasukan tentera laut di bawah pimpinan Diego Mendez untuk tujuan yang sama dan angkatan tentera ini telah bergabung dengan angkatan tentera Alfonso menjadi angkatan perang yang besar.

Portugis telah  menyerang Melaka pada tahun 1509 dan 1511 dan dalam tempoh ini Melaka tidak mempunyai kubu yang kuat di samping sukar menandingi alat-alat senjata Portugis yang lebih canggih dan moden.

Secara keseluruhan, Portugis telah menduduki Melaka selama 130 tahun iaitu dari 1511 ke 1641. Wizurai (Viceroy) yang bertanggungjawab menyusun sistem pentadbiran Portugis di Melaka adalah Alfonso d’Albuquerque.

Portugis mengamalkan sistem pentadbiran berbentuk ketenteraan. Ketuanya digelar Kapten Kota Melaka yang dilantik oleh Raja Portugal untuk bertugas selama 3 ke 4 tahun. Beliau dipilih dari kalangan golonganFidalgo iaitu golongan bangsawan Portugal.

Seorang Kapten Angkatan Laut juga dilantik sekaligus sebagai timbalan kepada Kapten Kota. Golongan tentera diketuai oleh Kapten Jeneral dan dibantu oleh golongan Feitor.

Kapten Kota dan timbalannya akan dibantu oleh Majlis Penasihat terdiri daripada 3 badan utama iaitu:- Hal Ehwal Militer, Majlis Pentadbiran Sivil dan Kewangan serta Pentadbiran orang tempatan.

2.2 TRAGEDI DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN NEGARA

 Kota A Famosa buatan Alfonso de Abuquerque ini ternyata telah terbukti mampu membuat tentara Portugis bertahan selama 130 tahun. Pada tahun 1512, pasukan perang Malaka yang tinggal sisa melakukan berkali-kali serangan untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Serangan ini dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah, tetapi selalu gagal. 


Akhirnya Sultan Mahmud Shah putus asa dan akhirnya meninggal dunia di Kampar tahun 1529. Setelah Sultan Mahmud Shah meninggal, perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah II, seorang putra Sultan Mahmud Syah dari Johor. Namun, serangan ini gagal dan tidak membawa hasil. Kemudian Sultan Alauddin mendapatkan bantuan tentara dari Bugis dan Riau, tetapi itupun tidak membawa hasil. Pada tahun 1620, Kerajaan Aceh cuba melawan Portugis, namun serangan ini pun banyak mengalami kegagalan. Justru tentara Aceh banyak yang menjadi korban perang tenggelam di Selat Malaka. 


Tragedi seterusnya, penyerbuan Pati Unus terhadap Portugis di Malaka adalah perang terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Pati Unus dengan ribuan pasukan yang merupakan gabungan dari prajurit-prajurit terpilih dari kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara, seperti Demak, Banten, Cirebon, Riau sampai kesultanan Islam di Semenanjung Malaya yang diperkuat dengan 300 kapal perang buatan Kesultanan Ternate dan Gowa. Yang dilawan adalah serdadu-serdadu Portugis yang berlindung di Malaka, di balik benteng yang sudah dipenuhi moncong meriam.Lamanya perang simpang siur, beberapa sumber mengatakan bahwa perang ini berlangsung sampai berbulan-bulan. Armada gabungan kesultanan-kesultanan Islam ini pun tak mampu menaklukkan A Famosa di era itu. Justru peluru meriam yang dimuntahkan dari benteng mengenai kapal Pati Unus dan menyebabkan Raja Demak ini gugur di medan laga. Ini yang membuat kemudian pihak Demak menarik mundur pasukan sehingga peperangan berakhir.Mundurnya armada Demak ini tak lain karena gugurnya Pati Unus juga karena tikaman dari dalam mengingat ada teori yang mengatakan bahwa sebagian dari pasukannya berkhianat dan membelot ke pihak Portugis. Maka hasil perang ini bisa ditebak, Portugis tetap menguasai Malaka, namun cerita keberanian Pati Unus ini  diceritakan turun – temurun, kelak orang-orang jawa mengenal Pati Unus dan seterusnya sebagai Pangerang Sabrang Lor atau Pangeran yang menyeberang ke utara, merujuk pada ekspedisi penyerbuannya ke Malaka.

BAB 3. KERUNTUHAN KOTA A'FAMOSA

Seharusnya benteng ini dulu megah sekali, tapi yang sekarang tiada sisa-sisa kemegahannya. Padahal dulu benteng ini sangat strategik dan boleh mengawasi seluruh Melaka. Dari benteng inilah lima abad lalu Mayor Kota Melaka menghadang pasukan Pati Unus dan seterusnya menahan gempuran pasukan Aceh, Johor dan Demak. Teknik rancang bangun bangsa Portugis-lah yang lantas menjadi kunci kukuhnya benteng ini.

Berdasarkan peta kuno Melaka, benteng ini berada di tepi muara sungai dan garis pantai Melaka. Walau begitu lokasi benteng ini tidak tersembunyi, terlindungi garis pantai dan muara. Lokasinya sesuai sebagai benteng pengintai kerana terletak di ketinggian, selain itu benteng ini di reka bentuk agar Portugis mudah mengawal area kota sekaligus mengawasi daerah lepas pantai dan selat Melaka. 
Pada beberapa lawatan seterusnya ditemukanlah parit pelindung benteng, serta beberapa pondasi dari bastion – bastion besar yang dulunya menjadi bahagian dari benteng ini. Sama dengan struktur benteng-benteng di Eropah zaman pertengahan yang besar, kukuh dan rumit. Konon benteng ini dibangun dengan cepat karena Alfonso d’Alburqueque ingin segera menyelesaikan benteng ini sebelum adanya penyerbuan dari kesultanan lain ke Melaka.
           Menurut cerita, Alfonso d’Alburqueque kemudian memerintahkan ribuan budak menyelesaikan A Famosa. Sesuai strukturnya ada menara-menara, rumah sakit, gudang amunisi dan gereja. Terbayang betapa besarnya A Famosa di masa lalu. Hanya Benteng A Famosa sekarang hanyalah menyisakan keruntuhan kecil dan area sekitarnya menjadi ruang terbuka untuk orang awam. Benteng ini hanya tinggal tapak dan itulah bahagian dari benteng yang selamat dari kehancuran.
                      Kisah benteng ini memang cukup ironik, Kota A'Famosa ini sudah melindungi Melaka lebih kurang tiga abad sebelum akhirnya Inggris datang dan meratakan benteng ini pada abad ke – 19 melalui Gubernur Jenderal Pahang. Benteng ini tampaknya akan rata dengan tanah sehingga  akhirnya Sir Thomas Stamford Raffles menyelamatkan benteng ini dari kehancuran dengan memerintahkan penghentian penghancuran A Famosa dan menyisakan keruntuhan bangunan yang masih tersisa sampai sekarang.

Namun dari keruntuhan A Famosa ada beberapa cerita yang menarik. Saya menuju bahagian depan, pada pintu gerbang terdapat ornamen yang masih ketara dilihat dengan mata kasar  walaupun sebenarnya ornamen tersebut sudah berssusah payah menahan gempuran zaman yang mengikisnya perlahan.
              Ornamen pertama yang  berada di lengkung pintu gerbang tersebut dibuat oleh Belanda setelah mereka mengambil alih Melaka dari tangan Portugis. Belanda memang pernah menakluk Melaka dengan bantuan dari Kesultanan Johor dan Aceh. Lalu Melaka menjadi tanah kekuasaan kongsi dagang Belanda, kemudian pada 1670 Belanda merenovasi A Famosa memberi ignisia berupa tulisan Anno 1670 pada lengkung pintu gerbang Porta de Santiago.
Lalu dalam Iengkungan itu juga di tengah lengkungan terdapat ornamen topeng, sekilas tampak seperti topeng-topeng Suku Inca. Di atas lengkungan gerbang terdapat ornamen yang dikatakan adalah simbol kongsi dagang Hindia Belanda zaman dahulu.
Beruntung juga Raffles memerintahkan penghancuran benteng ini dihentikan ketika Melaka menjadi koloni Inggris. Beliau ini memang mencintai sejarah dan tak ingin jejak sejarah bangsa Portugis musnah. Setidaknya bahagian dari A Famosa ini, Porta de Santiago yang konon adalah karya arsitektur Eropah pertama di Asia Tenggara masih bisa terselamatkan. Bayangkan jika reruntuhan benteng ini juga dihancurkan maka bangunan yang begitu berharga ini boleh musnah dan tak ada lagi bukti struktur di era awal penaklukkan Portugis di Malaka.

BAB 4. KEUNIKAN DAN CIRI-CIRI KOTA A'FAMOSA

A'Famosa merupakan nama kubu yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada 1511. Sebaik sahaja mereka menawan Melaka, Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kubu sementara bagi menangkis serangan orang-orang Melayu, sementara mereka membina kubu utama yang digelar A'Famosa, atau secara rasminya kubu Melaka (Fortaleza de Malacca). Pembinaan Kota A'Famosa ini mengambil masa selama 5 bulan untuk di bina. Akibat suhu panas terik dan kekurangan makanan, ramai buruh paksa yang mati ketika membina kota tersebut.

Kota A'Famosa ini dilengkapi dengan empat menara atau ketelom (bastion), dengan tembok setebal 2.4 meter hingga 4.5 meter. Menara-menara tersebut dikenali sebagai Baluarte San Pedro, Baluerte de las Virgenes, Baluerte Madre de Dios, Baluerte Santo Domingo, dan Baluerte de Santiago. Menejalang tahun 1583, Melaka telah menjadi bandar berkota yang dilindungi dengan tujuh puluh meriam ke semua arah.

Kota A'famosa diperluaskan ke kawasan berhampiran dan meliputi penempatan Eropah. Kawasan itu termasuklah Jalan Kota, Jalan Gereja, Jalan Mahkamah dan Jalan Istana. Penjajahan Portugis turut menjadikan ini satu penempatan Kristian dengan lima gereja, tempat beribadat, biara, hospital dan sebagainya.

Kota ini berbentuk hampir 4 segi, mempunyai tembok batu setinggi 3.6 meter setebal 2.4 meter di sekelilingnya. Terdapat 4 pintu masuk ke Kota ini dan pintu utamanya mengarah ke jambatan jungkit yang merengani sungai. Selain daripada itu, kota ini juga mempunyai 8 buah menara tempat kawalan setinggi 18-24 meter dan tebal temboknya 4.5 meter. Pada bahagian bawah tempat ini terdapat tempat kediaman tentera-tentera dan kuda bagi tujuan peperangan.

Terdapat juga lorong-lorong antara tempat-tempat kawalan itu untuk memudahkan pada masa peperangan. Sementara itu di sekeliling tembok kota juga ditempatkan 60 orang sepoi yang lengkap bersenjata. Tidak seorang pun dibenarkan masuk ke dalam kota selepas pukul 6 petang . Pada pukul 8 malam, jambatan jungkit yang merentangi sungai ditarik naik ke atas kota. Sesipa yang berjalan di sekitar kota tanpa membawa jamong atau lampu suluh akan ditahan oleh askar-askar yang berkawal. Begitu juga sesiapa yang tidak menyahut cabaran pengawal akan ditembak.

Tambahan di dalam kota ini juga terdapat beberapa buah bangunan. Salah sebuah bangunan setinggi 36.3 meter dan mempunyai empat tingkat bangunan. Ia digunakan sebagai tempat kediaman dan kawalan keselamatan di sekitar kota. Sebuah bangunan lagi setinggi lima tingkat dan pada tingkat kedua didiami oleh Kapten orang Portugis di Melaka. Pada tingkat ini terdapat kediaman pegawai-pegawai dan simpanan peluru-peluru manakala pada tingkat bawah sekali adalah tempat simpanan barang-barang makanan seperti beras dan lain-lain. Namun kini corak penempatan kota A'Famosa telah pun berubah dari masa ke semasa berikutan pembangunan ekonomi negara.

a. Batu Laterit
Batu Laterit merupakan sejenis batu yang biasanya terdapat di pinggiran pantai dan pulau-pulau di negeri Melaka. Pada zaman pemerintahan Portugis , batu laterit telah digunakan bagi membina kota pertahanan dan gereja milik mereka. Batu ini diperolehi dari Pulau Upeh dan pulau-pulau berdekatan seperti Pulau Jawa dan Pulau Panjang. Batu ini dipotong secara manual oleh buruh-buruh paksa semasa pemerintahan Portugis.

Senibina bangunan yang menggunakan batu laterit dan masih kekal hingga kini adalah Gereja St. Paul, Pintu Gerbang Santiago (A'Famosa) , Kota St. John dan bangunan Stadthyus. Manakala sebahagian besar rumah besar kedai di Jalan Hang Jebat (Jonker Street) dan Jalan Tun Tan Cheng Lock (Heeren Street) pada zaman pemerintahan Belanda menggunakan batu jenis ini yang diambil daripada runtuhan bangunan zaman Portugis.

Di samping itu, hasil daripada perbualan lisan yang dijalankan bersama Latifah Abdul Latif  (23 Oktober 2014) menjelaskan bahawa "putih telur ayam telah dicampurkan bersama batu karang laut yang telah dihancurkan untuk mencantumkan batu-batu tersebut dalam proses pembinaan kota A'Famosa. Sumber yang berikut diperolehi daripada hasil bumi tanha Melayu itu sendiri. Tambahan , kependudukan dalam kota A'Famosa hanyalah terdiri daripada orang-orang Portugis sahaja, manakala orang-orang Melayu telah diusir daripada penempatan tersebut bagi melambangkan kemegahan kota A'Famosa".


BAB 5. KESAN DAN USAHA YANG DAPAT DIAMBIL BAGI MENINGKATKAN SEMANGAT PATRIOTISME DALAM DIRI

Bangunan bersejarah di negara kita ini banyak meniggalkan kesan sejarah yang menarik untuk dikenang seperti bangunan Sultan Abdul Samad yang pernah dijadikan sebagai tempat pengumpulan raja-raja Melayu sewaktu menentang Malayan Union. Peristiwa sedemikian mengingatkan kita bertapa susahnya mereka untuk mempertahankan tanah Melayu ini daripada jatuh ke tangan British. Ini membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia lebih menghargai negara kita.

Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini. Antara usahanya lainnya , memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah. Bak kata pepatah Melayu berkata "Melentur buluh , biarlah dari rebungnya". Jika semangat patriotik dapat dipupuk dari kecil , pasti semangat patriotik dapat diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. Usaha lain adalah membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institut pengajian tinggi. Sekiranya perkara ini dilakukan, murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Dengan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas, diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi.

Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu, Kementerian Penerangan Malaysia, di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan perkataan lain, televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”, “Paloh”, dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara.
Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu, aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Di samping itu, Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita.
Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Dengan cara itu, anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang.

Oleh hal yang demikian, usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Sekiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.KESIMPULAN

Setelah menjalankan kajian terhadap latar belakang Kota A'Famosa, kami mendapati bahawa Kota A'Famosa mempunyai sejarah yang begitu menarik sekali. Sewaktu menjalankan kajian ini, kami telah mempelajari banyak ilmu tentang Kota A'Famosa. Dengan peninggalan Kota A'Famosa ini membuktikan bahawa Melaka pernah di jajah oleh kuasa asing seperti Portugis, Belanda, British. Kota A'Famosa dimusnahkan oleh pihak Inggeris pada 10 Ogos 1807. Kini, Kota A'Famosa telah menjadi pusat pelancongan dan dapat menggalakkan generasi sekarang untuk mengambil tahu tentang sejarah Kota A'Famosa.

A Famosa (Porta de Santiago). Struktur ini adalah salah satu daripada empat pintu utama kubu Portugis yang terkenal. Dibina oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1512, iaitu setahun selepas Portugis menyerang Melaka. Mereka menggunakan bahan-bahan dari runtuhan Istana Melaka, kubu, makam orang Islam, masjid, pelabuhan Melaka dan sebagainya dalam pembinaan kota A Famosa. Portugis hanya mengambil masa satu tahun untuk membina banteng kubu tersebut. A Famosa dibina atas tujuan untuk memagari serangan daripada Sultan Mahmud, iaitu dari Empayar Kesultanan Melaka dan serangan berterusan daripada kerajaan Acheh serta Johor.

Secara umumnya, kota A Famosa ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ia mula dibina hingga ia dirobohkan. Terbukti bahawa kota A Famosa merupakan sebuah kubu yang dibina sekukuhnya dimana hasil tinggalan bangunan bersejarah dan monumen yang boleh kita lihat masih berdiri utuh dan menjadi daya tarikan pelancong luar untuk datang melihat dengan mata kepala sendiri tentang kemegahan kota A Famosa ini. Namun, sayangnya pembinaan kota A Famosa yang teguh ini oleh bangsa Melayu terpaksa dibayar dengan harga kehilangan maruah dan harga diri yang tidak dapat diganti seumur hidup hingga ke hari ini.            Ringkasannya, sebagai rakyat Malaysia kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan kehidupan yang kita ada sekarang hasil daripada pejuang-pejuang pahlawan Melayu dahulu yang telah berjuang bermatian demi mempertahankan tanah air tercinta ini. Di samping itu, kita hendaklah sentiasa menyematkan semangat patriotisma dalam diri agar kita tidak lupa asal usul bangsa dan negara kita. Akhir kata daripada saya, bersamalah kita memulihara bangunan-bangunan bersejarah dan monumen sejarah untuk peringatan generasi akan datang.RUJUKANLAMPIRAN


KUNJUNGAN KE PINTU GERBANG PORTA DE SANTIAGO
PINTU GERBANG PORTA DE SANTIAGO


PENANDA MENUNUNJUKKAN BAKI PENINGGALAN SEJARAH


PORTA DE SANTIAGO TELAH DIWARTAKAN SEBAGAI WARISAN KEBANGSAAN                                 

                                                            
                               PANDANGAN DARI BELAKANG PINTU MASUK PORTA DE SANTIAGO

                            

TERDAPAT PELBAGAI BAHASA BAGI MEMPERMUDAHKAN PELANCONG UNTUK TAHU TENTANG SEJARAH                                                                                             PINTU GERBANG INI                            
   
  BAHAGIAN TEPI DAN HADAPAN YANG DIGELAR PORTA DE SANTIAGO DIKELILINGI DENGAN MERIAM DI  SETIAP SUDUT

                                                                 

                                         

Tuesday, 15 September 2015


VIDEO TENTANG KOTA A FAMOSAVIDEO TENTANG KUBU KOTA A FAMOSA