Thursday, 17 September 2015

ISI KANDUNGAN

Bab 1: Sejarah penempatan Kota A'Famosa
1.1 Latar belakang Kota A'Famosa
1.2 Peristiwa yang berlaku di Kota A'Famosa

Bab 2: Kerajaan Portugis di Negeri Melaka
2.1 Sejarah penjajahan kerajaan Portugis di  Melaka
2.2 Tragedi dalam mempertahankan kemerdekaan Negara

Bab 3: Keruntuhan Kota A'Famosa

Bab 4: Keunikan dan Ciri-ciri Kota A'Famosa

Bab 5: Kesan dan usaha yang dapat di ambil bagi meningkatkan semangat patriotisme dalam diri

Bab 6: Kesimpulan

Bab 7: Rujukan


No comments:

Post a Comment